• 5
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 7
 • 8
 • 8
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego

21 lutego, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.Dbajmy o nasz język i poprawną polszczyznę każdego dnia! Poniżej mała ściąga dla wszystkich.

Więcej...

Dyskoteka karnawałowa

Dyskoteka karnawałowa

13 lutego odbyła się w naszej szkole dyskoteka karnawałowa. Było tanecznie, kolorowo i wesoło :)

Więcej...

Podsumowanie pierwszego półrocza roku sz…

Podsumowanie pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/2024

W piątek, tuż przed feriami zimowymi odbyło się krótkie podsumowanie półrocza roku szkolnego 2023/2024. Wyróżnione zostały osoby z najwyższymi wynikami w nauce oraz najwyższą frekwencją.

Więcej...

Wprowadzenie do biblioteki klas I

Wprowadzenie do biblioteki klas I

W piątek przed feriami uczniowie klas pierwszych mieli możliwość pierwszy raz wypożyczyć książki z biblioteki szkolnej. Po krótkim wprowadzeniu dzieci samodzielnie dokonywały wyborów interesujących ich książek.

Więcej...

Kreatywne lekcje geografii

Kreatywne lekcje geografii

· Geografia, modele wulkanów klasa 7a i 7b.· Model układu słonecznego klasy 6a,6b,6c.· Modele poziomicowe ukształtowania powierzchni klasy 5.

Więcej...

Sukces w Plebiscycie Edukacyjnym Dzienni…

Sukces w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Bałtyckiego

Taka mała szkółka, a tak wiele oddanych głosów! Wczoraj odbyła się gala plebiscytu "Dziennika Bałtyckiego", gdzie w kategorii SZKOŁA ROKU 2023 uzyskaliśmy: 1 miejsce w powiecie starogardzkim 3 miejsce w województwie pomorskim

Więcej...

Karnawał 2024

Karnawał 2024

24 stycznia w naszej szkole świętowaliśmy Karnawał 2024 :) Kolorowy bal karnawałowy prowadził dla naszych uczniów DJ Darius  https://www.facebook.com/djdarius81/ 

Więcej...

Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika

W bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Uczennice koła czytelniczo-turystycznego zaprezentowały w przedstawieniu 4 bajki, których tytuły dzieci miały za zadanie odgadnąć. Wszyscy pierwszoklasiści doskonale poradzili...

Więcej...

Z odwiedzinami u kuracjuszy MEDPHARMA

Z odwiedzinami u kuracjuszy MEDPHARMA

Dnia 20 grudnia odwiedziliśmy Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne MEDPHARMA. Nasi uczniowie zaprezentowali kuracjuszom świąteczne przedstawienie "Zamieszanie w Laponii".  W Medpharmie gościliśmy już po raz drugi i tym razem, czuliśmy ogromną sympatię i...

Więcej...

Starogardzki Quest Społeczny

Starogardzki Quest Społeczny

Mamy drugi quest na terenie miasta! Wczoraj nastąpiła inauguracja i beta testy Starogardzkiego Questu Społecznego.   Kilkadziesiąt osób odbyło podróż śladami miejsc ważnych społecznie i kulturalnie dla lokalnej społeczności.

Więcej...

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej 2023/2024

Tematyka posiedzeń

Odpowiedzialny

Termin

1. Organizacja roku szkolnego

2. Zatwierdzenie planów pracy, planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor, wicedyrektor

30.08.2023 r.

13.09.2023 r.

Rady szkoleniowe i wynikające z bieżących potrzeb:zgodnie z harmonogramem bieżącym

Dyrektor

Zgodnie z harmonogramem

Rada klasyfikacyjna śródroczna:

• zatwierdzenie ocen

• sprawy bieżące/komunikaty

• ewaluacja realizowanych programów nauczania

Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze:

• sprawozdania wychowawców z działalności wychowawczej

• sprawozdania liderów zespołów przedmiotowych i problemowo-zadaniowych

•sprawozdanie dyrektora ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego

• sprawy różne

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna

Dyrektor, wicedyrektor

 

Dyrektor

 

 

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

23.01.2024 r.

 

24.01.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2024 r.

Podsumowanie pracy szkoły za rok 2023/2024

• informacja z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

• projektów/innowacji

• sprawozdanie wychowawców z działalności wychowawczej

• sprawozdania inne, np.: pedagoga szkolnego, z pracy biblioteki, SU

• uchwały, wnioski

Dyrektor

21.06.2024 r.

Spotkanie Rady Rodziców

Dyrektor

13.06.2024 r.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour