• 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 6
 • 5
     
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 201…

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26.06.2020

     W warunkach ograniczeń pandemii pożegnaliśmy ostatni rok szkolny w murach ponad 100-letniej "Dwójeczki".     

Więcej...

Najlepszy Absolwent 2019/2020

„Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.”  – Vernon Howard      Najlepszym absolwentem naszej szkoły został uczeń klasy VIII c – Szymon Pyrzyński.  ...

Więcej...

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzki…

Dagmara Chmielecka finalistką wojewódzkiego konkursu z języka polskiego

    W  roku szkolnym 2019/2020 uczennice naszej szkoły rozwijające swoje zainteresowania przystąpiły do organizowanego corocznie przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku konkursu przedmiotowego z języka polskiego.    Konkurs jest kierowany...

Więcej...

"Uno, due, tre - zabawy z językiem …

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji

"Uno, due, tre - zabawy z językiem włoskim" w ramach innowacji     

Więcej...

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z …

Szkolne Koło Czytelniczo-Krajoznawcze z wizytą w introligatorni

     20 lutego uczniowie koła czytelniczo – turystycznego zapoznali się ze sztuką introligatorską podczas zajęć organizowanych przez Panią Milenę „Introligatorkę”. Pani Milena wprowadziła nas w tajemnice zawodu introligatora, pokazała...

Więcej...

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

     Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja...

Więcej...

„Shrek – baśń o tolerancji”

     Dnia 6 lutego 2020 r. młodsi  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym, pt. „Shrek – baśń o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Przedstawienie "Inny chłopak" …

     Dnia 6 lutego bieżącego roku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyliw spektaklu teatralnym pt. "Inny chłopak, opowieść o tolerancji”. Przedstawienie zostało przygotowane przez Teatr Profilaktyczny Alert z Wrocławia.

Więcej...

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

Koncert piosenki i poezji patriotycznej

     30 stycznia 2020 r.  z okazji  100 rocznicy przyłączenia Starogardu do Macierzy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Koncert piosenki  i poezji patriotycznej. W widowisku wiersze...

Więcej...

Samorząd Uczniowski

 

Szkolny Samorząd Uczniowski 2019/2020:

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:

Monika Warembier

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

Kamila Kreft

Amelia Plombon

Sekretarz:

Kornelia Kamrowska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Anna Górna

Hanna Hering

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 

 • Reprezentowanie ogółu uczniów. 
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. 
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły. 
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. 
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny
  i zdyscyplinowania uczniów. 
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

 

Zadania do wykonania w roku szkolnym 2019/2020:

wrzesień

Udział w obchodach rocznicy wybuchu I Wojny Światowej pod Pomnikiem Poległych Harcerzy.

Przeprowadzenie ankiety badającej opinie na temat Samorządu Uczniowskiego z roku szkolnego 2018/2019.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

80 rocznica wydarzeń w lesie szpęgawskim – udział Pocztu Sztandarowego w obchodach w dniu 29 września 2019r.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata.”

Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz chorej na nowotwór oczka kilkumiesięcznej Tosi ze Starogardu Gdańskiego.

Organizacja dyskoteki z konkursami dla uczniów klas 4-8 z okazji Dnia Chłopaka.

październik

Pomoc w organizacji przedstawienia „Czerwony Kapturek” z okazji Dnia Języków Obcych.

Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie upominków z życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły.

„Wszawica nie ma szans” – włączenie się do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy.”

listopad

Zapalenie znicza na grobach nieznanych, opuszczonych – Dzień Wszystkich Świętych;

Włączenie się do akcji „Góra grosza.” Organizacja konkursu na „Klasę z sercem” ze statuetką przechodnią.

Dyskoteka Andrzejkowa z wróżbami.

grudzień

Mikołajki „Zdrowo i sportowo” – pomoc
w organizacji.

Świąteczny Tydzień Czekolady

+ „Słodka akcja” – zbiórka czekolad dla podopiecznych Domu Dziecka w Tczewie

Wigilia - przygotowanie gazetki świątecznej z życzeniami.

styczeń

Przygotowanie apelu – podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Bal karnawałowy dla klas 4-8 – dyskoteka.

luty

Dzień pizzy.

Walentynki – Szkolna Poczta Walentynowa.

 

marzec

Dzień Kobiet – organizacja imprezy szkolnej.

kwiecień

„Akcja Tost”

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

maj

Dzień sportu – rozgrywki klasowe

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

czerwiec

Organizacja Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego.

cały rok

Pomoc w organizacji i włączanie się
w działania podejmowane przez Wolontariat Szkolny.

Praca na rzecz szkoły – „Starsi pomagają młodszym.”

Utrzymywanie w czystości sal lekcyjnych
i szafek.

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz portalu Facebook.

Opieka nad Pocztem Sztandarowym Szkoły, udział pocztu w imprezach okolicznościowych.

Podejmowanie współpracy z firmami
i instytucjami z naszego miasta.

 

Podsumowanie i ewaluacja działalności Samorządu Szkolnego

w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

 

Na początku roku szkolnego przeprowadzono ankietę badającą jakość pracy Samorządu w roku szkolnym 2018/2019.

Ankieta na temat działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

 1. Czy jesteś zadowolony z działań Samorządu w poprzednim roku szkolnym?

TAK / NIE

 

 1. Czy uczniowie, którzy sprawowali funkcje władz Samorządu godnie reprezentowali uczniów?

TAK / NIE

 

 1. Czy chciałbyś/chciałabyś, aby skład Samorządu pozostał bez zmian i wybrana w poprzednim roku trójka uczniów mogła wykazać się również w nowym roku szkolnym?

TAK / NIE

 

 1. Czego oczekiwałbyś od Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym?

W związku z wynikami ankiety zorganizowano kampanię wyborczą poprzedzającą przeprowadzone 26 września 2019 r. demokratyczne wybory do Samorządu, w drodze których wybrano nowe władze samorządu.

Przewodnicząca: Monika Warembier VIIb

Zastępcy: Amelia Plombon VIa, Kamila Kreft VIc

Sekretarz: Kornelia Kamrowska VIb

29 września 2019r. Poczet Sztandarowy reprezentował szkołę podczas obchodów 80 rocznicy zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim.

W pierwszym tygodniu października zorganizowano zbiórkę dla Tosi, dziewczynki ze Starogardu Gdańskiego chorej na nowotwór oczka. Wszystkim uczniom rozdano ulotki.

Kochani uczniowie, nauczyciele, rodzice!!! Malutka 3-miesięczna Tosia ze Starogardu Gdańskiego Nas potrzebuje. U dziewczynki wykryto nowotwór oczka, choroba postępuje w zastraszającym tempie. Potrzebny jest 1 milion złotych. Na tą chwilę zebrano już prawie 600 tysięcy złotych, ale wciąż brakuje 400 tysięcy zł (zbiórka odbywa się na SIEpomaga Antonina Schulz). Zbiórka trwa a tym samym walka o życie Tosi!!! Bardzo prosimy, pomóżcie!!!

(Przedstawiciele Samorządu będą chodzić z puszką na pieniążki po klasach, ale jedna z puszek zostanie ustawiona również w sekretariacie)

Samorząd Uczniowski PSP

Zebrano kwotę 1633,09 zł.

30 września 2019r. zorganizowano Dyskotekę Szkolną z okazji Dnia Chłopaka dla uczniów klas IV – VIII. Dyskoteka połączona była z konkursami dla chłopców. Chłopcy otrzymali od dziewczyn słodkości.

9 października 2019r. w ramach Dnia Języków Obcych przygotowano dla społeczności szkolnej przedstawienie w kilku językach „Czerwony Kapturek.”

W listopadzie 2019r. wybrane klasy przygotowały kartki dla chorej dziewczynki ze Starogardu Gdańskiego Julki Koper. Były to kartki z życzeniami powrotu do zdrowia.

28 listopada 2019r. zorganizowano dyskotekę andrzejkową, podczas której uczniowie mogli poznać swoją przyszłość  i skorzystać z przygotowanych przez organizatorów wróżb andrzejkowych

Ostatnie dni listopada 2019r. to akcja MEN – szkoła pamięta, akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, wybrane klasy włączyły się w działania poprzez pogadanki na zajęciach z wychowawcą i odwiedzenie cmentarzy bądź miejsc pamięci narodowej – zapalenie zniczy.

6 grudnia 2019r. przedstawiciele Samorządu jako Mikołaj i Śnieżynka rozdawali uczniom słodycze.

12 grudnia 2019r. przeprowadzono akcję Tost, zebrano kwotę               zł na rzecz Samorządu Uczniowskiego.

W terminie 28 listopad – 20 grudzień 2019 roku zorganizowano zbiórkę pieniędzy Góra Grosza na rzecz Towarzystwa Nasz Dom. Zbierali wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Zebrane pieniądze pomogą dzieciom z domów dziecka. Klasa, która zebrała najwięcej pieniędzy zdobyła tytuł Klasy z sercem a jej uczniowie – Uczniowie z sercem. Uroczyste wręczenie odznaczeń zwycięzcom odbyło się 31 stycznia podczas apelu podsumowującego I semestr. Klasą z sercem okazała się klasa 2b. Cała szkoła zebrała kwotę 739,32zł.

 

 

 

 

KLASA

1gr

2gr

5gr

10gr

20gr

50gr

1 zł

2 zł

5 zł

dodatkowe

RAZEM

M

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

1b

86

0,01 zł

68

0,02 zł

53

0,05 zł

42

0,10 zł

14

0,20 zł

0

0,50 zł

0

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

11,87 zł

 

1c

90

0,01 zł

62

0,02 zł

77

0,05 zł

0

0,10 zł

0

0,20 zł

0

0,50 zł

0

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

5,99 zł

 

2a

334

0,01 zł

99

0,02 zł

38

0,05 zł

14

0,10 zł

19

0,20 zł

14

0,50 zł

6

1,00 zł

6

2,00 zł

1

5,00 zł

0,00 zł

42,42 zł

 

2b

370

0,01 zł

288

0,02 zł

268

0,05 zł

329

0,10 zł

57

0,20 zł

20

0,50 zł

7

1,00 zł

9

2,00 zł

4

5,00 zł

20,00 zł

142,16 zł

I

3a

525

0,01 zł

313

0,02 zł

177

0,05 zł

7

0,10 zł

5

0,20 zł

4

0,50 zł

4

1,00 zł

1

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

30,06 zł

 

3b

1397

0,01 zł

849

0,02 zł

860

0,05 zł

85

0,10 zł

18

0,20 zł

15

0,50 zł

8

1,00 zł

4

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

109,55 zł

III

4a

381

0,01 zł

545

0,02 zł

360

0,05 zł

73

0,10 zł

24

0,20 zł

0

0,50 zł

0

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

44,81 zł

 

4b

760

0,01 zł

432

0,02 zł

205

0,05 zł

0

0,10 zł

0

0,20 zł

0

0,50 zł

0

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

26,49 zł

 

6b

606

0,01 zł

315

0,02 zł

420

0,05 zł

87

0,10 zł

23

0,20 zł

1

0,50 zł

0

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

47,16 zł

 

6c

1337

0,01 zł

868

0,02 zł

586

0,05 zł

25

0,10 zł

7

0,20 zł

4

0,50 zł

1

1,00 zł

0

2,00 zł

1

5,00 zł

0,00 zł

71,93 zł

 

8a

437

0,01 zł

217

0,02 zł

188

0,05 zł

93

0,10 zł

49

0,20 zł

4

0,50 zł

0

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

39,21 zł

 

8b

360

0,01 zł

262

0,02 zł

148

0,05 zł

116

0,10 zł

540

0,20 zł

3

0,50 zł

1

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

138,34 zł

II

8c

345

0,01 zł

309

0,02 zł

94

0,05 zł

36

0,10 zł

12

0,20 zł

12

0,50 zł

3

1,00 zł

0

2,00 zł

0

5,00 zł

0,00 zł

29,33 zł

 

 

7028

 

4627

 

3474

 

907

 

768

 

77

 

30

 

20

 

6

 

 

739,32 zł

 

 

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour